Verborgen Fabriek

Bij een verborgen fabriek hebben we het over allerlei extra handelingen, zoals correcties of reparaties, die nodig zijn om het proces te laten verlopen zoals het eigenlijk zou moeten verlopen. Je hebt dus als het ware allemaal extra schakels in je proces die niet beschreven staan, maar die vaak nodig zijn om fouten in het proces te corrigeren. Deze schakels helpen je via een omweg alsnog naar het doel toe, maar zijn geen officieel onderdeel van je beschreven proces en daarom dus niet gewenst als oplossing.