#-B

1-Sample T-Test

Een 1-Sample t-test is geschikt om continue datasets te vergelijken met een vooraf gestelde norm of gemiddelde. Een 1-Sample t-test valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet te veel datapunten zijn. Verschillen …

1-Sample T-Test Lees verder »

1-Sample Z

1-Sample Z kan je het beste gebruiken wanneer je een groep ten opzichte van het verwachte gemiddelde wilt vergelijken en je weet wat de standaard deviatie is. Een 2-Sample Z valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier …

1-Sample Z Lees verder »

2-Sample T-Test

Met een 2-Sample t-test kan je twee groepen onderling met elkaar vergelijken. Een 2-Sample t-test valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet te veel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van …

2-Sample T-Test Lees verder »

20-60-20 regel

Deze regel gaat over de acceptatie van nieuwe dingen bij een groep mensen. Het houdt in dat wanneer je een nieuwe werkwijze introduceert de groep is opgesplitst in drie subgroepen. De eerste 20% is enthousiast en zal zonder protest de nieuwe werkwijze accepteren. De grootste groep van maar liefst 60% zal de kat uit de …

20-60-20 regel Lees verder »

5 keer “waarom?”

5 keer “Waarom?” is een techniek die wordt toegepast om grondoorzaken voor problemen te achterhalen. Grondoorzaken achterhalen kan men pas doen als men de tijd neemt om diep genoeg terug te denken aan hoe het proces effectief verliep. Een manier waarop dit op een effectieve manier gebeurt is door 5 keer “waarom” te vragen. Ze …

5 keer “waarom?” Lees verder »

5 Stappen naar Lean

De term ‘Lean’ zoals we dat nu kennen is destijds geïntroduceerd door John Krafcik. Hij concludeerde dat de wijze van organiseren en de samenhangende cultuur bepalend waren voor het succes van een werkplaats. Als overkoepelende term gebruikte hij hiervoor het woord ‘Lean’. Na het verder werken van zijn onderzoek resulteerde dit in de “5 stappen …

5 Stappen naar Lean Lees verder »

5-Punts Schalen

5-punts schalen zijn net als 7-punts schalen ordinale schalen. Ordinale schalen maken gebruik van Attribute Data. Deze datavorm bestaat uit kenmerkdata, waar maar beperkte antwoorden voor mogelijk zijn. Dit soort data gebruik je bijvoorbeeld bij een toets waar iemand alleen een onvoldoende  / matig / voldoende / goed kan halen. In dit soort gevallen, waarbij meer antwoorden in een bepaalde …

5-Punts Schalen Lees verder »

5S

Lean zou je kunnen vergelijken met een dieet, waarbij je al het onnodige voedsel schrapt om gezonder te worden. Starten met diëten is niet moeilijk. Het probleem ontstaat vaak op het moment dat iemand zijn dieet niet vol kan houden. Dit probleem zien wij met Lean vaak ook ontstaan. Lean is in een bedrijf goed …

5S Lees verder »

7-Punts Schalen

7-punts schalen zijn net als 5-punts schalen ordinale schalen. Ordinale schalen maken gebruik van Attribute Data. Deze datavorm bestaat uit kenmerkdata, waar maar beperkte antwoorden voor mogelijk zijn. Dit soort data gebruik je bijvoorbeeld bij een toets waar iemand alleen een onvoldoende  / matig / voldoende / goed kan halen. In dit soort gevallen, waarbij meer antwoorden in een bepaalde …

7-Punts Schalen Lees verder »

7M

De 7M zijn input variabelen bij verschillende modellen zoals het SIPOC Model of het Ishikawa Diagram. Door deze 7 variabelen wordt de input van het proces inzichtelijk gemaakt en zo uiteindelijk het hele proces in kaart gebracht. De 7M staan voor: Mensen Materiaal Machine Methode Metingen Manager Moeder Natuur