2-Sample T-Test

Met een 2-Sample t-test kan je twee groepen onderling met elkaar vergelijken.

Een 2-Sample t-test valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet te veel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld.