C-E

C-Chart

Attribute Data zijn juist wel kenmerken waar maar beperkte antwoorden voor mogelijk zijn. Dit soort data gebruik je bijvoorbeeld bij een toets waar iemand alleen een onvoldoende  / matig / voldoende / goed kan halen. In dit soort gevallen, waarbij meer antwoorden in een bepaalde volgorde mogelijk zijn spreken we echter over een subcategorie van attribute data wat we Ordinale Schaal noemen. Voorbeelden van …

C-Chart Lees verder »

Capability Analysis

Wanneer je bezig bent voor een klant is het belangrijk dat je je bewust bent van de Critical to Quality (CTQ) van de klant en hoe je daar zoveel mogelijk aan wilt voldoen. Dit is belangrijk omdat je natuurlijk zo min mogelijk teleurgestelde klanten wilt en juist zoveel mogelijk aan de verwachtingen en de CTQ …

Capability Analysis Lees verder »

Cause-and-Effect Diagram

Het Cause-and-Effect Diagram, ook wel het Ishikawa Diagram of de Fishbone genoemd, is ontworpen door Koaru Ishikawa en wordt gebruikt om mogelijke grondoorzaken voor een probleem te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inputfactoren (de 7M). De mogelijke oorzaken die worden opgenoemd worden onderverdeeld onder de 7 potentiële inputfactoren. Zodra alle mogelijke oorzaken zijn …

Cause-and-Effect Diagram Lees verder »

Champion

De Champion is een belangrijke schakel in de organisatie van Lean Six Sigma. Champions zijn de managers die leiding geven aan de Lean Six Sigma Black Belt in de organisatie. Zij bepalen de richting en maken plannen om de organisatie verder te ontwikkelen met Lean Six Sigma.

Chi-Square Test

De Chi-Square Test (ook wel de χ-Square Test) wordt gebruikt om relaties te onderzoeken door middel van statistieken. Hier maken we vooral gebruik van wanneer we te maken hebben Attribute Data, maar eigenlijk meer willen weten dan alleen maar Ja / Nee. De Critical to Quality (CTQ) moet hiervoor echter wel te meten zijn door middel van Continue Data. De …

Chi-Square Test Lees verder »

Continu Verbeteren

Blijven verbeteren Nadat het proces is verbeterd door alle waste uit het proces weg te halen, is het een kwestie van de taken op elkaar afstemmen en naar Continue Verbetering toe werken. Nu je ziet dat we bij de laatste stap van Lean zijn aangekomen zou je kunnen denken dat je bijna klaar bent met verbeteren. In …

Continu Verbeteren Lees verder »

Continue Data

Continue Data is geen vooraf bepaald gegeven. Het is geen simpel antwoord zoals: Voldaan / niet voldaan, maar deze gegevens kunnen heel divers zijn. Deze data zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij een toets waarbij gescoord wordt in cijfers. Een cijfer kan variëren en daarom zien we dit als Continue Data.

Control Chart

Control Charts bieden inzicht in het proces. Het laat zien of je proces beheerst of niet beheerst is aan de hand van de variantie die te zien is aan de tabel. De natuurlijke variantie blijft keurig tussen de lijntjes, maar wanneer er sprake is van niet-natuurlijke variantie, dan vallen ze buiten de lijntjes. Soorten Control Charts I-MR Chart Xbar-R …

Control Chart Lees verder »

Critical to Quality (CTQ)

Als toekomstige verbeteraar is het van belang dat je zo efficiënt mogelijk bezig bent met processen. Er zijn vele manieren waarop je dit kan aanpakken, maar waar we eigenlijk altijd wel mee bezig zijn is waarde toevoegen. Dit kan waarde zijn voor de klant of voor de business. De klant heeft een bepaalde verwachting over …

Critical to Quality (CTQ) Lees verder »

Customer Value Add

Als we Lean te werk willen gaan dan zijn we steeds bezig met waarde toevoegen aan het werkproces. Bij alles wat we doen willen we zoveel mogelijk klantwaarde toevoegen. Dit noemen we ook wel: Customer Value Add (CVA). Wanneer we met iets bezig zijn wat voor geen van de partijen eigenlijk waarde toevoegt dan is er sprake …

Customer Value Add Lees verder »