O-Q

Ordinale Schaal

Attribute Data zijn kenmerken waar maar beperkte antwoorden voor mogelijk zijn. Dit soort data gebruik je bijvoorbeeld bij een toets waar iemand alleen een onvoldoende  / matig / voldoende / goed kan halen. In dit soort gevallen, waarbij meer antwoorden in een bepaalde volgorde mogelijk zijn spreken we echter over een subcategorie van attribute data wat we Ordinale Schaal noemen. Voorbeelden van Ordinale Schalen …

Ordinale Schaal Lees verder »

Output

Het resulterende product of de geleverde dienst heet ook wel de output. Indien het resultaat voldoet aan de Critical to Quality (CTQ) van de klant, dan gaat het naar de klant. Zo niet dan is er sprake van uitval.

Overprocessing

Overprocessing is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste. Overprocessing wil zeggen dat je meer handelingen doet dan wat nodig is om aan de klantvraag te voldoen. Alles wat je hebt gedaan waar de klant niet voor betaald is een waste van tijd geweest. Het is daarom …

Overprocessing Lees verder »

Overproducing

Overproducing is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste. Overproducing wil zeggen dat je meer van een product maakt dan waar de klant om vraagt. Alles wat je hebt gemaakt waar de klant niet voor betaald is een waste van materiaal en tijd geweest. Wees daarom zuinig …

Overproducing Lees verder »

P-Chart

Als een bepaald onderdeel van de output niet voldoet dan spreken we over een Defect. Deze onderdelen kunnen ook niet geleverd worden aan de klant. Als de gehele output echter niet voldoet en de klant niets afneemt dan praten we over een Defective. Om Defects in kaart te brengen gebruiken we de U-Chart (variabele subgroepen) en C-Chart (constante subgroepen). Om Defectives …

P-Chart Lees verder »

Paired T-Test

Een Paired t-test is vooral geschikt om vergelijkingen te trekken tussen een proces voor en na een verandering. Vervolgens wordt er vastgesteld in hoeverre de verandering een effect heeft gehad op het proces. Een Paired t-test valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of …

Paired T-Test Lees verder »

Pareto-Principe

Het 80-20 Principe kennen we ook wel als het Pareto-Principe. De regel verklaart eigenlijk dat 80% procent van de problemen wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Er is dus maar een kleine hoeveelheid veroorzakers voor de grootste problemen. Uiteraard gaat het hier niet om exacte percentages, maar zijn deze, grofweg genomen, de percentages waar Juran, Deming en Crosby het over …

Pareto-Principe Lees verder »

Perfectie

Perfectie moet je zien als iets om naar te streven, maar beslist niet als een mijlpaal. Als wij praten over de 5 stappen naar Lean, dan gaat het er om dat zelfs verbeterde processen nooit in dezelfde staat blijven als waarin je ze achterlaat. Als je na de implementatie stopt met verbeteren, dan wordt de …

Perfectie Lees verder »

PGSOM

Bij de laatste stap van Six Sigma (implementeren en borgen) gaan we de optimale instellingen toepassen. Daarvoor moet alleen wel gekeken worden welk scenario het beste past bij deze werkomgeving. Een tool die gebruikt wordt om dit besluit te kunnen nemen is de Pugh-Matrix. Het helpt om nauwkeurig beslissingen te nemen op basis van vooraf …

PGSOM Lees verder »

Philip Crosby

Philip Crosby wordt naast William Edwards Deming en Joseph Juran beschouwd tot de drie kwaliteits guru’s of kwaliteits goeroes. Crosby staat bekend als de geestelijk vader van het Zero Defects concept. Dat wil zeggen dat elke fout er één teveel is. Om dit te bereiken moet je fouten voorkomen in plaats van ze te herstellen en daarvoor …

Philip Crosby Lees verder »