I-K

I-MR Chart

Een I-MR Chart laat zien of waarden in het proces zich natuurlijk gedragen of niet.

Individual Value Plot

Als we met minder dan 30 datapunten werken, dan maken we gebruik van een Individual Value Plot. Dit geeft, zoals de naam al weggeeft, meer inzage in de individuele waardes van metingen, ten opzichte van het geheel.

Input

Als we praten over de input van een proces, dan praten we tevens over 7M. De 7M zijn input variabelen bij verschillende modellen zoals het SIPOC Model of het Ishikawa Diagram. Door deze 7 variabelen wordt de input van het proces inzichtelijk gemaakt en zo uiteindelijk het hele proces in kaart gebracht. De 7M staan …

Input Lees verder »

Inventory

Inventory is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste. Met inventory bedoelen we voorraad. Overbodige materialen die maar liggen te wachten tot ze op een dag wellicht gebruikt gaan worden. Het ligt maar te verstoffen en ruimte in te nemen. Dit wordt gezien als een waste omdat deze …

Inventory Lees verder »

Ishikawa Diagram

Het Ishikawa Diagram, ook wel de Fishbone genoemd, wordt gebruikt om mogelijke grondoorzaken voor een probleem te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inputfactoren (de 7M). De mogelijke oorzaken die worden opgenoemd worden onderverdeeld onder de 7 potentiële inputfactoren. Zodra alle mogelijke oorzaken zijn genoemd worden deze oorzaken getoetst om te zien of ze …

Ishikawa Diagram Lees verder »

Jack Welch

Jack Welch was de charismatische bestuursvoorzitter van General Electric (GE) van 1981 tot 2001 waar Six Sigma als kwaliteitsstrategie werd ingezet. De zogenaamde key concepts zoals die bij GE worden toegepast zijn:– Critical to Quality: Attributes most important to the customer;– Defect: Failing to deliver what the customer wants;– Process Capability: What your process can deliver;– Variation: What the customer sees …

Jack Welch Lees verder »

Jidoka

Bij Toyota gebruikt men de term Jidoka. Dit begrip betekent “automatisering met een menselijke touch”. Bij Jidoka wordt het proces stilgelegd en de fout opgelost voordat de productie verder gaat. Vervolgens wordt het proces geautomatiseerd, zodat dezelfde fout niet nog eens plaatsvind.

Joseph Juran

Juran behoort samen met Crosby en Deming tot de kwaliteitsgoeroes. Juran is bekend om de kwaliteitstrilogie, namelijk Quality Control, Quality Planning en Quality Improvement. Juran legde daarbij de aandacht op kwaliteitskosten (Cost-of-Poor-Quality). Kwaliteitskosten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Preventiekosten, Beoordelingskosten en Faalkosten.

Juran’s Kwaliteitstrilogie

Juran behoort samen met Crosby en Deming tot de kwaliteitsgoeroes. Juran is bekend om de kwaliteitstrilogie, namelijk Quality Control, Quality Planning en Quality Improvement. Juran legde daarbij de aandacht op kwaliteitskosten (Cost-of-Poor-Quality). Kwaliteitskosten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Preventiekosten, Beoordelingskosten en Faalkosten.