Verdelingsvrije Testen

Verdelingsvrije testen zijn handig om verbanden te vinden tussen verschillende factoren die op het eerste gezicht misschien niets te maken hebben met elkaar. Een manier om dit te doen is door middel van Kruskal-Wallis. Deze test laat de kanswaarde zien dat er een oorzaak-gevolg-verband is tussen de twee factoren. Ook kunnen we twee groepen met elkaar vergelijken door middel van een andere test die we Mann-Whitney noemen. Hier is ook waarschijnlijk in eerste instantie geen logisch verband, maar toch kan het nuttig zijn om de onderlinge factoren met elkaar te vergelijken.

Verdelingsvrije Testen vallen onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet teveel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld.