F-H

Factorial Design

Als er geen historische data aanwezig is, dan gaan we met een Design of Experiments (DoE) nieuwe data genereren door middel van een experiment. Deze Experimentele Data kan vervolgens gebruikt worden om de optimale instellingen van de inputfactoren te bepalen. Met inputfactoren bedoelen we factoren die van invloed zijn op het proces. Deze variabelen zijn belangrijke inputfactoren die …

Factorial Design Lees verder »

Failure Mode and Effect Analysis

Bij de laatste stap van Six Sigma (implementeren en borgen) gaan we de optimale instellingen toepassen. Daarvoor moet alleen wel gekeken worden welk scenario het beste past bij deze werkomgeving. Een tool die gebruikt wordt om dit besluit te kunnen nemen is de Pugh-Matrix. Het helpt om nauwkeurig beslissingen te nemen op basis van vooraf gestelde …

Failure Mode and Effect Analysis Lees verder »

Fault Tree Analysis (FTA)

Naast de beslisboom hebben we ook nog een Fault Tree. In de beslisboom zijn de elementen die in het model staan onafhankelijk van elkaar neergezet. Een probleem heeft wellicht meerdere oorzaken, maar die oorzaken zijn niet per se samenhangend. Bij de Fault Tree is dit anders. Hier gaat het om meerdere oorzaken, die gecombineerd hebben …

Fault Tree Analysis (FTA) Lees verder »

First Time Yield (FTY)

Met Yield bedoelen we de kans op fouten in het proces. Kortom, hoe meer processtappen er zijn, hoe meer kansen er zijn op fouten. Fouten resulteren vervolgens potentieel in uitval. Als een output in 1 keer goed uit een losse processtap komt dan spreken we echter over First Time Yield (FTY). De berekening om te bepalen hoe …

First Time Yield (FTY) Lees verder »

Fishbone

Het Ishikawa Diagram, ook wel de Fishbone genoemd, wordt gebruikt om mogelijke grondoorzaken voor een probleem te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inputfactoren (de 7M). De mogelijke oorzaken die worden opgenoemd worden onderverdeeld onder de 7 potentiële inputfactoren. Zodra alle mogelijke oorzaken zijn genoemd worden deze oorzaken getoetst om te zien of ze …

Fishbone Lees verder »

Fitted Line Plot

Als je met een Scatterplot een potentieel verband ziet, dan kun je deze grafische weergave specifieker maken met een Fitted Line Plot. Hiermee wordt een vergelijking gemaakt en wordt aangetoond voor hoeveel procent de variantie verklaard wordt bij het gelegde verband.

Flow

Flow houdt in dat alle taken binnen een proces op elkaar afgestemd zijn en vloeiend in elkaar overlopen zonder bottlenecks (opstoppingen / wachttijd). De meeste wachttijd die je kwijt bent in een proces is het wachten totdat iemand anders klaar is met zijn taak. In een ideaal proces probeer je zoveel mogelijk van de bottlenecks kwijt te …

Flow Lees verder »

Frederick Taylor

Gedurende de industriële revolutie werd massaproductie een standaard. Frederick Taylor hield zich gedurende die tijd bezig met arbeidsverdeling en hoe dit geoptimaliseerd kon worden. Deze manier van management noemen we ook wel Scientific Management. Hij onderzocht het organiseren van werk en de taken binnen dat werk. Vooral zijn shop management werk in 1903 was enorm vernieuwend. …

Frederick Taylor Lees verder »

Gauge R&R

Als je door middel van de Ishikawa verschillende data hebt verzameld is alleen dan de vraag nog in hoeverre deze data betrouwbaar is. Zonder betrouwbare data kun je namelijk ook niets met de uitkomsten. Gemeten data is nooit 100% correct. Er is namelijk sprake van een bepaalde ruisfactor. Deze is er altijd en kan geen …

Gauge R&R Lees verder »

Gauss Kromme

I-MR Chart Xbar-R Chart Xbar-S Chart Alle hierboven genoemde Charts worden gebruikt als we praten over normaal verdeelde data. Dit betekent dat je statistisch makkelijk een uitspraak kan doen over het proces. Er moeten zowel boven als onder het gemiddelde evenveel waarnemingen zijn. Een grafische term hiervoor is Gauss Kromme. Het is moeilijker om een uitspraak …

Gauss Kromme Lees verder »