R-T

Random Sampling

Random Sampling is een van de drie steekproefvormen. Bij deze vorm worden er een aantal willekeurige monsters genomen die als representatie dienen voor de rest.

Rolled Throughput Yield (RTY)

Met Yield bedoelen we de kans op fouten in het proces. Kortom, hoe meer processtappen er zijn, hoe meer kansen er zijn op fouten. Fouten resulteren vervolgens potentieel in uitval. De berekening om te bepalen hoe groot de kans is dat een output in 1 keer goed uit het gehele proces komt, noemen we Rolled Throughput Yield (RTY). …

Rolled Throughput Yield (RTY) Lees verder »

Root Cause Analysis

De Root Cause Analysis is wederom een techniek om grondoorzaken aan het licht te brengen. Bij deze analyse gaat men er echter vanuit dat 85% van alle problemen terug te herleiden is naar de planning en dat het probleem zit in het niet naleven van of niet functioneren van de planning. De overige 15% van …

Root Cause Analysis Lees verder »

Run Chart

Je kunt patronen ontdekken in de data door middel van een Run Chart. Door te selecteren welke data je wilt bekijken en ook de grootte van de subgroep te bepalen krijg je patronen binnen het proces inzichtelijk.

Scatterplot

Met een Scatterplot beantwoord je de vraag of er een verband is tussen X-variabele en de Y-variabele in de data. Dit wordt grafisch weergegeven.

Scientific Management

Gedurende de industriële revolutie werd massaproductie een standaard. Frederick Taylor hield zich gedurende die tijd bezig met arbeidsverdeling en hoe dit geoptimaliseerd kon worden. Deze manier van management noemen we ook wel Scientific Management. Hij onderzocht het organiseren van werk en de taken binnen dat werk. Vooral zijn shop management werk in 1903 was enorm vernieuwend.

Scope

Door middel van een SIPOC (ook wel LIPOC) kun je de Scope van het proces bepalen. Dit betekent dat je het proces aan het afbakenen bent, zodanig dat je het meer inzichtelijk en duidelijk voor jezelf maakt.

Sequential Sampling

Sequential Sampling is een van de drie steekproefvormen. Er worden opeenvolgende monsters genomen. Dit wil zeggen dat als je in totaal 50 producten hebt, je in plaats van alle 50 producten te controleren, besluit om 10 opeenvolgende producten te controleren.

Sigma Niveaus

Six Sigma heeft alles te maken met het beheersen van de variantie in het proces. Zo zijn er verschillende Sigma Niveaus die het percentage meetbare items binnen de Specification Limits aangeven. Zo zijn er 6 Sigma Niveaus in totaal en is het de bedoeling dat je uiteindelijk een zo hoog mogelijk niveau behaalt met je …

Sigma Niveaus Lees verder »

SigmaXL

SigmaXL is net als Minitab een tool om met Six Sigma te werken. Hiermee kun je data importeren, uitlezen, visuele representaties van je data weergeven, conclusies trekken en nog veel meer. Het mooie aan deze software is dat deze wat goedkoper is dan Minitab en een add-on is op Microsoft Excel. Als je dus al …

SigmaXL Lees verder »