Variantie

Dr. Walter Shewhart toonde aan dat elk proces een natuurlijke variantie heeft. Aangezien je nooit hetzelfde ding op exact dezelfde manier kan doen is dit best logisch. Als je een boek leest dan zul je misschien gemiddeld 2 minuten over een pagina doen, terwijl de ene pagina maar 1,5 minuten duurt en de volgende pagina 2,5 minuten. Er is een onderling verschil per pagina, en zo werkt het met processen ook. Elke individuele waarde wijkt af ten opzichte van het gemiddelde. Bij variantie gaat het om de mate waarin de waarden zich verspreiden en welke waarden je kan verwachten. De standaard afwijking, ook wel de standaard deviatie, zegt ons iets over hoe elke waarde normaal gesproken kan afwijken van het gemiddelde. Zoals boven eerder is verteld heb je in een beheerst proces alleen natuurlijke variantie. Bij niet-natuurlijke variantie is er dus sprake van een proces wat niet beheerst is.

variantie en deviatie

3 reacties op “Variantie”

  1. Pingback: Test For Equal Variances - Green Belt Institute

  2. Pingback: Sigma Niveaus - Green Belt Institute

  3. Pingback: Anova - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.