Processen

Bij Lean en Six Sigma is het belangrijk om een inzichtelijk proces te hebben. Als je niet gewend bent om te werken met visueel management, dan is nu een mooi moment om daaraan te gaan wennen. Processen in kaart brengen is een belangrijke eerste stap om het proces uiteindelijk te kunnen verbeteren. Om processen inzichtelijk te krijgen kun je onder andere gebruik maken van methodes zoals Value Steam Mapping (VSM)SIPOC, en het Process Maturity Model.