1-Sample Z

1-Sample Z kan je het beste gebruiken wanneer je een groep ten opzichte van het verwachte gemiddelde wilt vergelijken en je weet wat de standaard deviatie is.

Een 2-Sample Z valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet te veel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld.