Xbar-S Chart

Waar de I-MR chart zich bezig houdt met individuele waarden, kun je met de Xbar-R Chart een reeks data met maximaal 8 subgroepen inzien en bekijken of ze afwijken van het gemiddelde en wat het onderlinge bereik is tussen de groepen. De Xbar-S Chart gebruik je daarentegen wanneer je te maken hebt met 9 subgroepen of meer. Ook hier letten we op het gemiddelde, maar focussen we ons hier op de standaard afwijking bij de waarnemingen in de subgroepen.