Yamazumi Chart

Een Yamazumi Chart biedt inzicht in wat er binnen één of meerdere processtappen gebeurt. Het woord Yamazumi betekent letterlijk “stapel” in het Japans. Het gaat hier om een reeks stappen in een proces die inzichtelijk worden gemaakt. De chart helpt ook om inzichtelijk te krijgen in hoeverre er aan de TAKT-tijd wordt voldaan. Met TAKT-tijd bedoelen we de tijd waarbinnen een stap of een reeks stappen uitgevoerd dient te zijn. Om er voor te zorgen dat iedere schakel in het proces de TAKT-tijd haalt worden de onderlinge taken uitgebalanceerd. Iedere schakel moet ongeveer aan dezelfde hoeveelheid taken komen. Zo komen er ook geen bottlenecks (opstoppingen) in het proces en kan het proces in een mooie flow doorlopen.

yamazumi chart