Anova

ANOVA staat voor Analysis of Variance. Een voordeel aan ANOVA is dat je meerdere groepen tegelijk kan vergelijken. We kijken bij een ANOVA niet alleen naar het gemiddelde maar vooral juist naar de variantie in het proces, ten opzichte van het gemiddelde. Een Anova wordt onder andere gebruikt in SigmaXL en Minitab.

Een ANOVA valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet teveel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld.