Test For Equal Variances

Bij een Test for Equal Variances wordt er gekeken naar variantie binnen groepen door te letten op de standaard deviatie en de onderlinge afwijkingen daarin.

Een Test for Equal Variances valt onder de zogeheten Hypothese testen (ook wel T-testen). Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet teveel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld.