TIM WOOD

Naast het noodzakelijke kwaad in Muda Type I hebben we tevens Muda Type II, wat kort gezegd Waste in de meest zuivere vorm betekend. Wat bedoelen we met Waste? Waste omvat eigenlijk alle processtappen die geen waarde toevoegen voor het bedrijf of voor de klant. Deze vorm van verspilling sluipt vaak door de loop der tijd in bepaalde processen, doordat men ondoordachte processtappen maakt en niet nadenkt over de consequenties van die stappen.

Taiichi Ohno heeft bepaald dat Waste onder te verdelen valt in 7 termen die bekend staan onder de naam: “TIM WOOD”.

  • Transport
  • Inventory
  • Motion
  • Waiting
  • Overproducing
  • Overprocessing
  • Defects
  • Skills

Transport

Als we het hebben over transport, dan gaat het in dit geval om de momenten tussen de stappen van het proces. Bijvoorbeeld wanneer een doos in de ene kamer gevuld wordt (de eerste stap) en deze vervolgens naar een andere kamer wordt gebracht (transport), zodat de doos daar gekeurd kan worden (tweede stap). De stappen zijn belangrijk voor het proces, maar het transport van de ene naar de andere kamer zien wij als Waste. Voor de klant voegt het geen waarde toe en voor het bedrijf ook niet.

Inventory

Met inventory bedoelen we voorraad. Overbodige materialen die maar liggen te wachten tot ze op een dag wellicht gebruikt gaan worden. Het ligt maar te verstoffen en ruimte in te nemen. Dit wordt gezien als een Waste omdat deze ongebruikte producten voor de klant geen waarde toevoegt en voor het bedrijf ook niet.

Motion

Onder motion verstaan we overbodige bewegingen. Wanneer je bijvoorbeeld aan een bureau werkt, maar iedere keer dat je wat nodig hebt je moet omdraaien om daar je spullen te pakken, dan zien we dit als een Waste. De klant betaald immers niet voor extra tijd die je nodig hebt om je voor te bereiden op de volgende handeling. Uiteindelijk ben je beter af om je spullen anders te organiseren, zodat er minder tijd verloren gaat aan het omdraaien en pakken van de spullen.

Waiting

Waiting spreekt wel voor zich. Wanneer je aan het wachten bent op je materiaal, tot je verder kunt met je werk dan heb je in feite al die tijd niets kunnen doen wat waarde toevoegt voor het bedrijf en voor de klant. Dit is een waste vorm die vaak voorkomt wanneer de onderlinge schakels in een proces niet goed op elkaar afgestemd zijn.

Overproducing

Overproducing wil zeggen dat je meer van een product maakt dan waar de klant om vraagt. Alles wat je hebt gemaakt waar de klant niet voor betaald is een waste van materiaal en tijd geweest. Wees daarom zuinig met je tijd en materiaal.

Overprocessing

Overprocessing wil zeggen dat je meer handelingen doet dan wat nodig is om aan de klantvraag te voldoen. Alles wat je hebt gedaan waar de klant niet voor betaald is een waste van tijd geweest. Het is daarom raadzaam om in kaart te brengen wat er precies gedaan moet worden om aan de CTQ van de klant te voldoen. De rest is overbodig.

Defects

Defects zijn simpelweg fouten. Dit kan gaan om een fout in het systeem of in het product. Hoe dan ook ben je een hoop tijd kwijt om zo’n fout te herstellen. Het is dus wel duidelijk waarom we dit zien als waste. Fouten kunnen leiden tot vertraging van de levertijd van het product, wat op zijn beurt ook geen geweldige mededeling is voor de klant.

Skills

De 8e Waste van TIM WOOD(S) is de S, die staat voor Skills (vaardigheden). Deze term wordt echter niet altijd meegerekend. Niettemin kan het geen kwaad als we toch even laten weten waar deze waste voor staat. Het gaat er hier vooral om dat er mensen aanwezig moeten zijn die vaardig genoeg zijn om hun taak uit te voeren. Als er op de werkvloer alleen maar mensen staan die gebrekkige kennis en vaardigheden hebben en er niemand is om ze op te leiden, dan vraag je als bedrijf om het ontstaan van Defects (fouten).