Muda Type I

Een proces met verspillingen wil je natuurlijk aanpakken zodat je uiteindelijk alleen maar bezig bent met waarde toevoegen. Wij zien echter in de praktijk dat je soms met verspillingen zit die je niet kwijt kunt raken. Dat zijn dan bepaalde stappen in het proces waar de klant niet voor betaald en dus geen klantwaarde toevoegen. Deze stappen moeten echter wel doorlopen worden om het proces in beweging te houden of omdat het door de wet- en regelgeving wordt verplicht. In dat geval spreken we van een noodzakelijk kwaad wat valt onder Muda Type I. Hoewel deze vorm van verspilling voor de klant niets toevoegt, is het voor de business wel noodzakelijk. Om die reden wordt deze vorm ook wel Business Value Add (BVA) genoemd. Oftewel: “Toegevoegde waarde voor het bedrijf”. Muda Type I valt onder noodzakelijk kwaad. Deze type verspillingen zijn nooit helemaal weg te krijgen, maar kunnen slechts gereduceerd worden. Wanneer je dus een stap in het proces tegenkomt die hieronder valt, probeer dan niet na te denken over het schrappen ervan, want dat gaat vaak simpelweg gewoon niet. Probeer daarentegen de momenten dat deze stap aan bod komt zo kort mogelijk te houden en zo min mogelijk voor te laten komen. Ieder moment dat je deze stappen doorloopt ben je niet bezig met waarde toevoegen voor de klant. Houd daar dus rekening mee.

4 reacties op “Muda Type I”

  1. Pingback: Waste - Green Belt Institute

  2. Pingback: TIM WOOD - Green Belt Institute

  3. Pingback: Muda Type II - Green Belt Institute

  4. Pingback: Business Value Add - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.