Overproducing

Overproducing is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste.

Overproducing wil zeggen dat je meer van een product maakt dan waar de klant om vraagt. Alles wat je hebt gemaakt waar de klant niet voor betaald is een waste van materiaal en tijd geweest. Wees daarom zuinig met je tijd en materiaal.