Motion

Motion is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste.

Onder motion verstaan we overbodige bewegingen. Wanneer je bijvoorbeeld aan een bureau werkt, maar iedere keer dat je wat nodig hebt je moet omdraaien om daar je spullen te pakken, dan zien we dit als een Waste. De klant betaald immers niet voor extra tijd die je nodig hebt om je voor te bereiden op de volgende handeling. Uiteindelijk ben je beter af om je spullen anders te organiseren, zodat er minder tijd verloren gaat aan het omdraaien en pakken van de spullen.