Process Maturity Model

Het Process Maturity Model is een tool om de volwassenheid van je organisatie te toetsen. Het bestaat uit 6 niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst is en niveau 0 het minpunt. Omdat we zo min mogelijk fouten willen maken in ons proces is het streven om uiteindelijk een zo volwassen mogelijk proces te hebben. Dit is immers niet alleen van invloed op het proces zelf, maar ook op de output die je creëert.

  • Niveau 0
  • Niveau 1
  • Niveau 2
  • Niveau 3
  • Niveau 4
  • Niveau 5

Niveau 0

Er is geen sprake van een georganiseerd proces. Iedereen handelt willekeurig en ongecoördineerd.

Niveau 1

Het proces, zoals het zou moeten verlopen, staat beschreven. Niemand houdt zich hier echter aan en iedereen handelt nog steeds willekeurig.

Niveau 2

De processen zijn beschreven en een aantal mensen / afdelingen werken volgens de beschreven voorbeelden. Er zijn echter ook nog steeds mensen en afdelingen die hun eigen gang gaan.

Niveau 3

De processen zijn beschreven en iedereen werkt volgens het beschreven proces. De gemaakte koppelingen tussen de processen zitten ook logisch in elkaar.

Niveau 4

De processen zijn beschreven en iedereen werkt volgens de beschreven processen. Er wordt tevens gestuurd op de resultaten uit het proces.

Niveau 5

Er wordt actief gestuurd op het proces. Ook worden de opgeleverde resultaten gebruikt als input voor een continue verbetercyclus. Men gebruikt het principe van Plan, Do, Check, Act (PDCA) om de kwaliteit van de output en het werkproces zelf steeds beter te maken.