IDOV (Identify, Design, Optimize, Validate)

IDOV staat voor Identify, Design, Optimize en Validate. Door te bepalen wat kritisch is voor de klant en de klantbeleving wordt er, door middel van IDOV, ontworpen met het oog op het voorkomen van fouten. Allereerst wordt er Bij Identify bepaald wat belangrijk is voor de klant. Daarna wordt er bij de Design fase gekeken naar de procesprestatie en waarmee de klantverwachting beïnvloed kan worden. Vervolgens worden de procesfactoren vastgesteld bij Optimize, zodat er een voorspelling gedaan kan worden over hoe het proces zal lopen. Tenslotte wordt er in in de laatste fase, Validate, vastgesteld onder welke voorwaarde de statistische oplossing daadwerkelijk praktisch gaat werken.

3 reacties op “IDOV (Identify, Design, Optimize, Validate)”

  1. Pingback: DMADV - Green Belt Institute

  2. Pingback: Design for Six Sigma - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.