DMADV

DMADV staat voor Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Je merkt dat hier de nodige raakvlakken zijn met DMAIC. Het verschil zit hem echter in de situatie waarin de methodes worden toegepast. Waar DMAIC ingezet wordt om bestaande processen te verbeteren, wordt DMADV net als IDOV juist ingezet om problemen te voorkomen. Net als bij DMAIC wordt er eerst bekeken wat er ontworpen gaat worden, waarna de factoren die een rol spelen voor de klant zo concreet mogelijk worden gemaakt en meetbaar zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar manieren om de gewenste prestatie te bereiken en wordt het gekozen ontwerp, wat statistisch moet werken, vastgesteld. Als laatste wordt getest of deze statistische oplossing ook in de praktijk werkt.