Design for Six Sigma

Gaandeweg leer je bij Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk dat het altijd beter is om fouten te voorkomen dan ze te moeten herstellen. Design for Six Sigma gaat dan ook over het introduceren van nieuwe producten of diensten. Die doen we op een dusdanige manier, zodat er zonder fouten aan de klantverwachting wordt voldaan. Naast DMAIC kennen we meer methoden die hierbij aansluiten in de vorm van IDOV en DMADV.