Distribution Plot

Onder klantspecificaties verstaan we een bepaalde verwachting die de klant heeft van het product. Zoals hierboven al te lezen is, valt alles wat de klant accepteert binnen de Specification Limits. Alles binnen de Specification Limits, wat ook evenredig verdeeld is rond het gemiddelde, noemen we normaal verdeelde data. Als we willen weten of we aan specifieke klantspecificaties voldoen dan kunnen we gebruik maken van eenĀ Distribution Plot. Daarmee wordt duidelijk hoeveel van de eenheden voldoen aan de specificaties.

4 reacties op “Distribution Plot”

  1. Pingback: Observed Performance - Green Belt Institute

  2. Pingback: Klantspecificaties - Green Belt Institute

  3. Pingback: Expected Performance - Green Belt Institute

  4. Pingback: Binomial - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.