Binomial

Onder klantspecificaties verstaan we een bepaalde verwachting die de klant heeft van het product. Zoals hierboven al te lezen is, valt alles wat de klant accepteert binnen de Specification Limits. Alles binnen de Specification Limits, wat ook evenredig verdeeld is rond het gemiddelde, noemen we normaal verdeelde data. Als we willen weten of we aan specifieke klantspecificaties voldoen dan kunnen we gebruik maken van een Distribution Plot. Daarmee wordt duidelijk hoeveel van de eenheden voldoen aan de specificaties.

Ook kan een histogram inzicht bieden in de hoeveelheid eenheden die voldoen en niet voldoen. Een histogram kan niet alleen weergeven hoe onze eenheden nu verdeeld zijn (Observed Performance), maar kan zelfs gebruikt worden om een voorspelling te doen over hoe deze waarden zich normaal zouden moeten gedragen (Expected Performance).

Als we willen weten of het proces voldoet aan de klantspecificaties gebruiken we voor Defects de Poisson en voor Defectives de Binomial.

1 reactie op “Binomial”

  1. Pingback: Poisson - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.