DESTEP Factoren

Om waarde toe te kunnen voegen voor je klanten is het handig als je een strategie hebt. Bij de strategie gaat het om de vraag hoe je als organisatie in de toekomst nog steeds toegevoegde waarde voor de klant blijft creëren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de situatie vanuit 3 niveaus bekijken. Het Macro-niveau, het Meso-Niveau en het Micro-Niveau. De DESTEP Factoren zijn  onderdeel van het Macro-Niveau.

Het Macro-Niveau valt onder te verdelen in DESTEP-factoren.
Deze factoren zijn:
– demografische factoren;
– economische factoren;
– sociaal-culturele factoren;
 technologische factoren;
– ecologische factoren;
– politieke factoren;

DESTEP