Vijf-Krachten

Om waarde toe te kunnen voegen voor je klanten is het handig als je een strategie hebt. Bij de strategie gaat het om de vraag hoe je als organisatie in de toekomst nog steeds toegevoegde waarde voor de klant blijft creëren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de situatie vanuit 3 niveaus bekijken. Het Macro-niveau, het Meso-Niveau en het Micro-Niveau. Het Vijf-krachten model is onderdeel van het Meso Niveau.Wanneer we het hebben over het Meso-Niveau dan gaat het over de bedrijfstak waarin de organisatie actief is. Men kan door middel van het Vijf-krachten model van Michael Porter bepalen hoe intensief de concurrentie is. In het model worden de volgende termen benoemd:
– concurrentie intensiteit;
– nieuwe toetreders;
– afnemers;
– substituten;
– leveranciers.
vijf krachten model