TAKT

De TAKT-tijd is de tijd die je nodig hebt tussen twee momenten om aan de klantvraag te voldoen. In dit geval zouden we kunnen spreken over de tijd die de bezorger nodig heeft tussen het moment dat hij de pizza meekrijgt, tot het moment dat hij het aflevert bij de klant.