Pareto-Principe

Het 80-20 Principe kennen we ook wel als het Pareto-Principe.
De regel verklaart eigenlijk dat 80% procent van de problemen wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Er is dus maar een kleine hoeveelheid veroorzakers voor de grootste problemen. Uiteraard gaat het hier niet om exacte percentages, maar zijn deze, grofweg genomen, de percentages waar JuranDeming en Crosby het over eens waren.

Pareto analysis