Edwards Deming

William Edwards Deming was een leerling van Walter Shewhart en hielp na de Tweede Wereldoorlog in Japan met de wederopbouw door het delen van inzichten over Statistische Proces Controle (SPC) en het wegnemen van verspillingen. Hij behoort samen met Crosby en Juran tot de kwaliteitsgoeroes. We kennen Deming van de Deming Circle. Deze bestaat uit: Plan, Do, Check, Act (PDCA) of Plan, Do, Study, Act (PDSA). Ook staat deming bekend om de 14 punten waarmee elke organisatie kan groeien. Deze 14 punten zijn:
edwards deming
1. Creëer een solide doelstelling voor verbetering van producten en diensten.

2. Neem de nieuwe filosofie in u op wij bevinden ons in een nieuw economisch tijdperk. Westers management moet de uitdaging oppakken.

3. Om kwaliteit te bereiken, moet u niet meer afhankelijk zijn van inspecties.

4. Stop met de praktijk van belonen op basis van het prijskaartje. Minimaliseer in plaats daarvan de totale kosten.

5. Verbeter voortdurend en altijd het  systeem van productie en dienstverlening teneinde de kwaliteit en de productiviteit te verbeteren, daardoor de kosten te verlagen en de winst te verhogen.

6. Voer training tijdens het werk in.

7. Voer leiderschap in. Het doel van leiderschap dient te zijn: mensen en machines te helpen beter te presteren.

8. Verdrijf angst, zodat iedereen doelmatig voor de onderneming kan werken.

9. Breek de grenzen tussen afdelingen af. Optimaliseer de onderneming als systeem.

10. Stop met slagzinnen, aansporingen en doelen voor de medewerkers.

11. (a) Verwijder de normen (quota) voor het werk.
(b) Schrap het Management by Objectives. Schrap het sturen op basis van aantallen en cijfermatige doelen.

12. (a) Verwijder de hindernissen die de ambachtsman beroven van zijn recht om trots te zijn op zijn vakmanschap.
(b) Verwijder de hindernissen die mensen in management en op de werkvloer in de weg staan van hun recht op trots te zijn op hun vakmanschap. Dit betekent, tussen haakjes, de afschaffing van de jaarlijkse beoordeling.

13. Voer een daadkrachtig programma voor opleiding en zelfontwikkeling in.

14. Laat iedereen in de onderneming werken aan het realiseren van deze transformatie.

2 reacties op “Edwards Deming”

  1. Pingback: Kwaliteitsverbetering - Green Belt Institute

  2. Pingback: Joseph Juran - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.