Multiple Regression Model

Het Multiple Regression Model wordt gebruikt om variantie binnen een proces te verklaren aan de hand van de potentiële grondoorzaken die we eerder al hadden gevonden. Er wordt dan aan de hand van Historische Data (reeds aanwezige data) getoetst of de potentiële grondoorzaken verklarend zijn voor het probleem wat zich voordoet in het proces.