Historische Data

Historische data is reeds aanwezige data die gebruikt kan worden om te toetsen of potentiële grondoorzaken verklarend zijn voor het probleem wat zich voordoet in een proces.

Als er geen historische data aanwezig is, dan kun je met een Design of Experiments (DoE) nieuwe data genereren door middel van een experiment. Deze Experimentele Data kan vervolgens gebruikt worden om de optimale instellingen van de inputfactoren te bepalen.

1 reactie op “Historische Data”

  1. Pingback: Design of Experiments - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.