Fault Tree Analysis (FTA)

Naast de beslisboom hebben we ook nog een Fault Tree. In de beslisboom zijn de elementen die in het model staan onafhankelijk van elkaar neergezet. Een probleem heeft wellicht meerdere oorzaken, maar die oorzaken zijn niet per se samenhangend. Bij de Fault Tree is dit anders. Hier gaat het om meerdere oorzaken, die gecombineerd hebben gezorgd voor een probleem. Wanneer je last hebt van een zonnesteek is het makkelijk om alleen de schuld aan de hitte en de hete zon te geven. Andere factoren zoals: ‘te weinig drinken’ of ‘geen zonnebrand op smeren’ kunnen echter wel degelijk hun steentje bijdragen aan het veroorzaken van de zonnesteek. Je kunt meerdere grondoorzaken achterhalen met een Fault tree Analysis. Daarmee worden de onderlinge verbanden van de mogelijke veroorzakers benadrukt en de fouten zo geanalyseerd.

Fault tree Analysis