Fitted Line Plot

Als je met een Scatterplot een potentieel verband ziet, dan kun je deze grafische weergave specifieker maken met een Fitted Line Plot. Hiermee wordt een vergelijking gemaakt en wordt aangetoond voor hoeveel procent de variantie verklaard wordt bij het gelegde verband.