F-H

Historische Data

Historische data is reeds aanwezige data die gebruikt kan worden om te toetsen of potentiële grondoorzaken verklarend zijn voor het probleem wat zich voordoet in een proces. Als er geen historische data aanwezig is, dan kun je met een Design of Experiments (DoE) nieuwe data genereren door middel van een experiment. Deze Experimentele Data kan …

Historische Data Lees verder »

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri is een planningstool om de eerder genoemde strategieën te kunnen uitvoeren. De planning is zodanig in elkaar gezet dat er geen ruis meer tussen de verschillende niveaus zit. Het doel van een Hoshin Kanri planning is het voorkomen van verspillingen.

Human Relations Benadering

Human Relations Benadering is een nieuwe stroming die ontstond rond de Tweede Wereldoorlog om meer focus te leggen op de menselijke kant van management en productie eenheden. Er worden in deze benadering vragen gesteld ten behoeve van de medewerker. Het doel hiervan is meer productie creëren door middel van gemotiveerde medewerkers.

Hypothese Test

In de software SigmaXL en Minitab kun je een Hypothese Test uitvoeren door middel van de onderstaande tools. Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet teveel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld. …

Hypothese Test Lees verder »