C-E

Dagstart

De Kanban fungeert als een constante visuele representatie van de staat van het proces. Je zult veel voorbeelden tegenkomen zoals die hiernaast. To do, Doing en Done zijn hele logische termen om de taken in onder te verdelen, al zie je soms Waiting ook terugkomen indien taken afhankelijk zijn van elkaar. Een Kanban wordt vooral gebruikt bij de Dagstart. De Dagstart duurt …

Dagstart Lees verder »

Defect

Als een bepaald onderdeel van de output niet voldoet dan spreken we over een Defect. Deze onderdelen kunnen ook niet geleverd worden aan de klant. Als de gehele output echter niet voldoet en de klant niets afneemt dan praten we over een Defective. Om Defects in kaart te brengen gebruiken we de U-Chart (variabele subgroepen) en C-Chart (constante subgroepen). Om Defectives …

Defect Lees verder »

Defective

Als een bepaald onderdeel van de output niet voldoet dan spreken we over een Defect. Deze onderdelen kunnen ook niet geleverd worden aan de klant. Als de gehele output echter niet voldoet en de klant niets afneemt dan praten we over een Defective. Om Defects in kaart te brengen gebruiken we de U-Chart (variabele subgroepen) en C-Chart (constante subgroepen). Om Defectives …

Defective Lees verder »

Defects (waste)

Defects is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste. Defects zijn simpelweg fouten. Dit kan gaan om een fout in het systeem of in het product. Hoe dan ook ben je een hoop tijd kwijt om zo’n fout te herstellen. Het is dus wel duidelijk …

Defects (waste) Lees verder »

Design for Six Sigma

Gaandeweg leer je bij Lean en Six Sigma in de beroepspraktijk dat het altijd beter is om fouten te voorkomen dan ze te moeten herstellen. Design for Six Sigma gaat dan ook over het introduceren van nieuwe producten of diensten. Die doen we op een dusdanige manier, zodat er zonder fouten aan de klantverwachting wordt …

Design for Six Sigma Lees verder »

Design of Experiments

Als er geen historische data (reeds aanwezige data) ter beschikking is bij het achterhalen van grondoorzaken, dan gaan we met een Design of Experiments (DoE) nieuwe data genereren door middel van een experiment. Deze Experimentele Data kan vervolgens gebruikt worden om de optimale instellingen van de inputfactoren te bepalen. Met inputfactoren bedoelen we factoren die van invloed zijn op …

Design of Experiments Lees verder »

DESTEP Factoren

Om waarde toe te kunnen voegen voor je klanten is het handig als je een strategie hebt. Bij de strategie gaat het om de vraag hoe je als organisatie in de toekomst nog steeds toegevoegde waarde voor de klant blijft creëren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de situatie vanuit 3 niveaus bekijken. …

DESTEP Factoren Lees verder »

Distribution Plot

Onder klantspecificaties verstaan we een bepaalde verwachting die de klant heeft van het product. Zoals hierboven al te lezen is, valt alles wat de klant accepteert binnen de Specification Limits. Alles binnen de Specification Limits, wat ook evenredig verdeeld is rond het gemiddelde, noemen we normaal verdeelde data. Als we willen weten of we aan …

Distribution Plot Lees verder »

DMADV

DMADV staat voor Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Je merkt dat hier de nodige raakvlakken zijn met DMAIC. Het verschil zit hem echter in de situatie waarin de methodes worden toegepast. Waar DMAIC ingezet wordt om bestaande processen te verbeteren, wordt DMADV net als IDOV juist ingezet om problemen te voorkomen. Net als bij DMAIC …

DMADV Lees verder »

DMAIC

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het is de probleemoplossende aanpak die hoort bij Six Sigma. Volgens deze methode moet iedere fase afgerond zijn voordat je verder kan naar de volgende fase. Lees hieronder wat deze specifieke fasen allemaal inhouden. Define Bij de Define fase wordt er vastgesteld wat het daadwerkelijke probleem is. Hierbij wordt bepaald hoe het resultaat meetbaar gemaakt …

DMAIC Lees verder »