#-B

80-20 Principe

Het 80-20 Principe kennen we ook wel als het Pareto-Principe. De regel verklaart eigenlijk dat 80% procent van de problemen wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Er is dus maar een kleine hoeveelheid veroorzakers voor de grootste problemen. Uiteraard gaat het hier niet om exacte percentages, maar zijn deze, grofweg genomen, de percentages waar Juran, Deming en Crosby het over …

80-20 Principe Lees verder »

8D

8D staat voor 8 disciplines waarmee een probleem aangepakt kan worden. Deze term komt oorspronkelijk bij Ford vandaan. De 8 disciplines zijn: 1. team contact; 2. beschrijf het probleem; 3. grondoorzaak analyse (Root Cause Analysis); 4. ondernomen actie (tijdelijk); 5. ondernomen actie (permanent); 6. verificatie van de ondernomen actie en het effect; 7. preventie; 8. …

8D Lees verder »

A3

Net zoals Six Sigma een probleemoplossende aanpak heeft in de vorm van DMAIC, heeft Lean een eigen variant in de vorm van A3. De naam is afgeleid van het papierformaat “A3”, wat gebruikt wordt om het concept weer te geven. Niet alleen word het probleem beschreven, maar er worden ook doelen gesteld. Om ervoor te zorgen dat …

A3 Lees verder »

Aanwijsbare Oorzaken

Als we de Control Chart bovenaan de pagina als voorbeeld nemen dan komt het overeen met de eerste WECO-regel. Namelijk dat er tenminste een punt buiten de UCL en LCL valt. Nu we deze niet-natuurlijke variantie hebben ontdekt, kan het zijn dat hier een aanwijsbare oorzaak voor is. We moeten dan nagaan wat er op …

Aanwijsbare Oorzaken Lees verder »

Alpha Risico

Als we de Control Chart bovenaan de pagina als voorbeeld nemen dan komt het overeen met de eerste WECO-regel. Namelijk dat er tenminste een punt buiten de UCL en LCL valt. Nu we deze niet-natuurlijke variantie hebben ontdekt, kan het zijn dat hier een aanwijsbare oorzaak voor is. We moeten dan nagaan wat er op …

Alpha Risico Lees verder »

Anderson-Darling

Het kan zijn dat je weet dat er een statistische probleem is, maar dat je niet exact kan plaatsen welke punten hiervoor zorgen en hoe je die punten kan zien. Anderson-Darling is een visueel ondersteunende tool die je in staat stelt om te zien welke grafische verdeling het beste is om te zien welke punten …

Anderson-Darling Lees verder »

Andon

Andon valt onder één van de pijlers van het Toyota Productie Systeem Huis. Een Andon is een visueel hulpmiddel om aan te duiden dat er een probleem is of er een stilstand is in de productie. Een voorbeeld hiervan kan een lamp zijn die rood brand.

Anova

ANOVA staat voor Analysis of Variance. Een voordeel aan ANOVA is dat je meerdere groepen tegelijk kan vergelijken. We kijken bij een ANOVA niet alleen naar het gemiddelde maar vooral juist naar de variantie in het proces, ten opzichte van het gemiddelde. Een Anova wordt onder andere gebruikt in SigmaXL en Minitab. Een ANOVA valt …

Anova Lees verder »

Attribute Data

Attribute Data zijn kenmerken waar maar beperkte antwoorden voor mogelijk zijn. Dit soort data gebruik je bijvoorbeeld bij een toets waar iemand alleen een onvoldoende  / matig / voldoende / goed kan halen. In dit soort gevallen, waarbij meer antwoorden in een bepaalde volgorde mogelijk zijn spreken we echter over een subcategorie van attribute data wat we Ordinale Schaal noemen. Voorbeelden van Ordinale Schalen …

Attribute Data Lees verder »

Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een methode om de prestaties die de organisatie behaald vanuit meerdere kanten te meten. Het wordt niet alleen gebruikt om resultaten op korte termijn te voorspellen, maar ook om in de toekomst te kijken hoeveel winst je zult maken. Hierbij wordt gekeken vanuit vier perspectieven: – financiële perspectief; – klantperspectief; – processen perspectief; – leer-en …

Balanced Scorecard Lees verder »