A3

Net zoals Six Sigma een probleemoplossende aanpak heeft in de vorm van DMAIC, heeft Lean een eigen variant in de vorm van A3. De naam is afgeleid van het papierformaat “A3”, wat gebruikt wordt om het concept weer te geven. Niet alleen word het probleem beschreven, maar er worden ook doelen gesteld. Om ervoor te zorgen dat deze doelen behaald kunnen worden, beschrijft men wat daarvoor nodig is. De status van de taken wordt vervolgens bijgehouden. Het is dus een document die als het ware meegroeit met het proces.

A3