#-B

Behoeftepiramide

De behoeftepyramide, beschreven door Maslow, geeft een geordende lijst van menselijke behoeften weer. Deze menselijke behoeften zijn in de praktijk willekeurig gerangschikt, maar ze zijn onbewust nodig om het werk vol te kunnen houden, aangezien een salaris vaak niet voldoende is om voldoening uit je werk te kunnen halen.

Beslisboom

Een beslisboom lijkt qua design nogal op een stamboom. Het heeft als functie om consequenties voor mogelijke keuzes in kaart te brengen om zo uiteindelijk makkelijker tot een besluit te komen. Deze techniek kan ook andersom gebruikt worden om vanuit een resultaat terug te werken naar een oorzaak.

Beta Risico

Als we de Control Chart bovenaan de pagina als voorbeeld nemen dan komt het overeen met de eerste WECO-regel. Namelijk dat er tenminste een punt buiten de UCL en LCL valt. Nu we deze niet-natuurlijke variantie hebben ontdekt, kan het zijn dat hier een aanwijsbare oorzaak voor is. We moeten dan nagaan wat er op …

Beta Risico Lees verder »

Binaire data

Attribute Data zijn kenmerken waar maar beperkte antwoorden voor mogelijk zijn. Dit soort data gebruik je bijvoorbeeld bij een toets waar iemand alleen een onvoldoende  / matig / voldoende / goed kan halen. In dit soort gevallen, waarbij meer antwoorden in een bepaalde volgorde mogelijk zijn spreken we echter over een subcategorie van attribute data wat we Ordinale Schaal noemen. Voorbeelden van Ordinale Schalen …

Binaire data Lees verder »

Binomial

Onder klantspecificaties verstaan we een bepaalde verwachting die de klant heeft van het product. Zoals hierboven al te lezen is, valt alles wat de klant accepteert binnen de Specification Limits. Alles binnen de Specification Limits, wat ook evenredig verdeeld is rond het gemiddelde, noemen we normaal verdeelde data. Als we willen weten of we aan …

Binomial Lees verder »

Black Box

Het proces wordt in de Lean en Six Sigma methodiek vaak weergegeven als een Black Box of een White Box. Een Black Box houdt in dat het proces niet inzichtelijk is. Het proces zit als het ware in die box en er is geen enkele manier om te zien hoe dat proces eruit ziet. Het …

Black Box Lees verder »

Bottleneck

Een Bottleneck is een opstopping. Een proces bestaat altijd uit meerdere stappen. In een ideaal proces lopen die stappen allemaal zonder problemen en in hetzelfde tempo. In de praktijk kan dit echter heel anders lopen. Een mooi voorbeeld is het plaatje hiernaast, waar we een file zien, wat eigenlijk ook gezien kan worden als een …

Bottleneck Lees verder »

Box-Cox Transformation

De Box-Cox Transformation is een methode die niet-normaal verdeelde data kan transformeren, zodat deze wel normaal verdeeld wordt.

Boxplot

Een Boxplot is een vereenvoudigde weergave van een dataset. Deze grafische weergave is geschikt voor grotere aantallen.

Business Value Add

Een proces met verspillingen wil je natuurlijk aanpakken zodat je uiteindelijk alleen maar bezig bent met waarde toevoegen. Wij zien echter in de praktijk dat je soms met verspillingen zit die je niet kwijt kunt raken. Dat zijn dan bepaalde stappen in het proces waar de klant niet voor betaald en dus geen klantwaarde toevoegen. …

Business Value Add Lees verder »