Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een methode om de prestaties die de organisatie behaald vanuit meerdere kanten te meten. Het wordt niet alleen gebruikt om resultaten op korte termijn te voorspellen, maar ook om in de toekomst te kijken hoeveel winst je zult maken. Hierbij wordt gekeken vanuit vier perspectieven:
– financiële perspectief;
– klantperspectief;
– processen perspectief;
– leer-en groei perspectief;

Balanced Scorecard