Visueel Management

Visueel Management houdt in dat je werk zichtbaar of beeldend is. Alleen praten over het proces is niet voldoende. Wat zowel Lean als Six Sigma vereist is een zichtbaar proces. Zonder een inzichtelijk proces valt er ook amper op een effectieve manier aan het proces te sleutelen.

Er zijn meerdere manieren om Visueel Management te implementeren in je dagelijkse routine. Visueel Management heeft als doel om duidelijk te maken hoe het er voor staat met het proces. Op de Gemba (de werkvloer) zijn er meerdere visuele elementen te vinden die allemaal hier een bijdrage aan leveren. Drie elementen die voor Visueel Management fundamenteel zijn, zijn onder andere de Control Chart, de Kanban en de Yamazumi Chart. De meest bekende vorm van Visueel Management is het gebruik van de Kanban. De Kanban komt in vele vormen en maten en wordt niet alleen in Lean Daily Management dagelijks gebruikt, maar ook bij andere methodieken waaronder Agile en Scrum.

  • Control Chart
  • Kanban
  • Yamazumi Chart

Control Chart

De Control Chart gebruiken we om te zien of ons proces beheerst is. Control Charts bieden inzicht in het proces. Het laat zien of je proces beheerst of niet beheerst is aan de hand van de variantie die te zien is aan de tabel. De natuurlijke variantie blijft keurig tussen de lijntjes, maar wanneer er sprake is van niet-natuurlijke variantie, dan vallen ze buiten de lijntjes.

Kanban

Een voorbeeld van een Kanban is waar we nu naar kijken. Een bord die een visuele weergave biedt van het proces. De Kanban fungeert als een constante visuele representatie van de staat van het proces. Je zult veel voorbeelden tegenkomen zoals die hiernaast. To doDoing en Done zijn hele logische termen om de taken in onder te verdelen, al zie je soms Waiting ook terugkomen indien taken afhankelijk zijn van elkaar. Een Kanban wordt vooral gebruikt bij de Dagstart. De Dagstart duurt meestal om en nabij 10 minuten. Het is een manier om samen met de groep het werk en de progessie te bespreken, waarbij de groep zelf met initiatieven voor verbetering moet komen.

Kanban

Yamazumi Chart

Een Yamazumi Chart biedt inzicht in wat er binnen één of meerdere processtappen gebeurt. Het woord Yamazumi betekent letterlijk “stapel” in het Japans. Het gaat hier om een reeks stappen in een proces die inzichtelijk worden gemaakt. De chart helpt ook om inzichtelijk te krijgen in hoeverre er aan de TAKT-tijd wordt voldaan. Met TAKT-tijd bedoelen we de tijd waarbinnen een stap of een reeks stappen uitgevoerd dient te zijn. Om er voor te zorgen dat iedere schakel in het proces de TAKT-tijd haalt worden de onderlinge taken uitgebalanceerd. Iedere schakel moet ongeveer aan dezelfde hoeveelheid taken komen. Zo komen er ook geen bottlenecks (opstoppingen) in het proces en kan het proces in een mooie flow doorlopen.

yamazumi chart