Root Cause Analysis

De Root Cause Analysis is wederom een techniek om grondoorzaken aan het licht te brengen. Bij deze analyse gaat men er echter vanuit dat 85% van alle problemen terug te herleiden is naar de planning en dat het probleem zit in het niet naleven van of niet functioneren van de planning. De overige 15% van de problemen vallen, volgens deze techniek, buiten de planning en hebben daadwerkelijke andere grondoorzaken.

Root Cause Analysis