Hawthorne Effect

Het Hawthorne Effect gaat erom dat wanneer je een interventie doet op de werkvloer, je sowieso een effect ziet bij de werknemers, onafhankelijk van de interventie zelf. Als je dus een verbetering implementeert, dan is het effect mogelijk toe te wijzen aan het feit dat je aanwezig bent en aandacht geeft, en niet per se aan de interventie op zich.