Genchi Genbutsu

Wat belangrijk is aan het Toyota Productie Systeem is dat je de fouten wegneemt zodra je ze constateert. Dit betekent dat je je werkproces stil legt en de fout eruit haalt voordat je verder gaat. Deze interventie noemen we Gemba Kaizen. In dit geval betekent Gemba ‘de werkvloer‘. Het is kort gezegd een interventie op de werkvloer om Muda weg te nemen en je systeem continu te blijven verbeteren. Hierbij werk je vanuit het probleem naar de oplossing toe.

De werkvloer voegt alle waarde toe en neemt zelf besluiten over de organisatie in samenwerking met het management, in plaats van werkend onder het management. Het hele team werkt samen aan het plannen en bouwen van de organisatie en besluitvorming. Dit wordt ook wel Nemawashi genoemd.

De Gemba is niet alleen de basis van de organisatie, maar dient ook om de status van de organisatie transparant te houden. De Gemba wordt geobserveerd om erachter te komen of het proces goed verloopt of niet. Deze observatie noemen ze ook wel Genchi Genbutsu.