Nemawashi

Wat belangrijk is aan het Toyota Productie Systeem is dat je de fouten wegneemt zodra je ze constateert. Dit betekent dat je je werkproces stil legt en de fout eruit haalt voordat je verder gaat. Deze interventie noemen we Gemba Kaizen. In dit geval betekent Gemba ‘de werkvloer‘. Het is kort gezegd een interventie op de werkvloer om Muda weg te nemen en je systeem continu te blijven verbeteren. Hierbij werk je vanuit het probleem naar de oplossing toe.

De werkvloer voegt alle waarde toe en neemt zelf besluiten over de organisatie in samenwerking met het management, in plaats van werkend onder het management. Het hele team werkt samen aan het plannen en bouwen van de organisatie en besluitvorming. Dit wordt ook wel Nemawashi genoemd.

2 reacties op “Nemawashi”

  1. Pingback: Teamontwikkeling met Tuckman | 5ST3PS Teamontwikkeling met Tuckman

  2. Pingback: Gemba - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.