Eiji Toyoda

Eiji Toyoda was bestuursvoorzitter van Toyota en hij werd beschouwd als de equivalent van Henry Ford. Hij werkte samen met Taiichi Ohno om het Toyota Productie Systeem (TPS) uit te rollen en de productie te baseren op de principes van Just-in-Time en Jidoka. De pijlers voor het TPS zijn Continue verbetering, waarin de concepten Challenge, Kaizen en Genchi Genbutsu en Respect voor mensen zijn verwerkt, wat op zichzelf respect en teamwork omvat.

Eiji_toyoda