Continue Data

Continue Data is geen vooraf bepaald gegeven. Het is geen simpel antwoord zoals: Voldaan / niet voldaan, maar deze gegevens kunnen heel divers zijn. Deze data zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij een toets waarbij gescoord wordt in cijfers. Een cijfer kan variëren en daarom zien we dit als Continue Data.