R-T

Single Minute Exchange of DIE (SMED)

Single Minute Exchange of DIE (SMED) is een methode waarmee je omsteltijden bestudeert en reduceert. Werkzaamheden worden op elkaar afgesteld om de duur van de omsteltijd te beperken.

SIPOC

Processen in kaart brengen kan eenvoudig gedaan worden door middel van een SIPOC Model. De SIPOC wordt gebruikt om het proces te verdelen onder 5 categorieën. (Supplier, Input, Proces, Output en Customer). Hierboven hebben wij een proces laten zien wat ook verdeelt was over 5 categorieën. Die zijn verdeelt op dezelfde manier, maar dan met een …

SIPOC Lees verder »

Six Sigma

Six Sigma is over het algemeen wat minder bekend dan Lean. Misschien heb je er al eens van gehoord, maar zit je alsnog met de vraag: “Wat is Six Sigma en hoe pas je het toe?“. Six Sigma is net zoals Lean een verbetermethode. Lean en Six Sigma worden vaak gecombineerd, omdat deze twee methodes …

Six Sigma Lees verder »

Skills

Skills is een van de onderdelen van TIM WOOD. TIM WOOD valt onder Muda Type II en is dus Waste. De 8e Waste van TIM WOOD(S) is de S, die staat voor Skills (vaardigheden). Deze term wordt echter niet altijd meegerekend. Niettemin kan het geen kwaad als we toch even laten weten waar deze waste voor staat. Het gaat er …

Skills Lees verder »

Stable Operations

Stable Operations is een van de Key Concepts die bij General Electric (GE) werd toegepast door Jack Welch. De door hem beschreven betekenis luidt: “Ensuring consistent, predictable processes to improve what the customer sees and feels.”

Standaard Afwijking

Dr. Walter Shewhart toonde aan dat elk proces een natuurlijke variantie heeft. Aangezien je nooit hetzelfde ding op exact dezelfde manier kan doen is dit best logisch. Als je een boek leest dan zul je misschien gemiddeld 2 minuten over een pagina doen, terwijl de ene pagina maar 1,5 minuten duurt en de volgende pagina 2,5 minuten. Er …

Standaard Afwijking Lees verder »

Standaard Deviatie

Dr. Walter Shewhart toonde aan dat elk proces een natuurlijke variantie heeft. Aangezien je nooit hetzelfde ding op exact dezelfde manier kan doen is dit best logisch. Als je een boek leest dan zul je misschien gemiddeld 2 minuten over een pagina doen, terwijl de ene pagina maar 1,5 minuten duurt en de volgende pagina 2,5 minuten. Er …

Standaard Deviatie Lees verder »

Statistische Procescontrole (SPC)

een Statistische Procescontrole houdt in dat er aan de hand van aanwezige data een statistische controle wordt gedaan om te zien of een bestaand proces in controle is ja dan nee.

Stratified Sampling

Stratified Sampling is een van de drie steekproefvormen. Er wordt een plan gemaakt over welke monsters je pakt en hoeveel je per groep monsters pakt. Kortom, er wordt meer over nagedacht en er zit een gelaagde strategie achter.

T-Testen

In de software SigmaXL en Minitab kun je een Hypothese Test uitvoeren door middel van de onderstaande tools. Met hypothese testen probeer je te verifiëren of een aanname klopt of niet. T-Testen zijn hier geschikt voor, mits er niet teveel datapunten zijn. Verschillen tussen datasets ten opzichte van een gegeven waarde kunnen hiermee worden vastgesteld. …

T-Testen Lees verder »