Scientific Management

Gedurende de industriële revolutie werd massaproductie een standaard. Frederick Taylor hield zich gedurende die tijd bezig met arbeidsverdeling en hoe dit geoptimaliseerd kon worden. Deze manier van management noemen we ook wel Scientific Management. Hij onderzocht het organiseren van werk en de taken binnen dat werk. Vooral zijn shop management werk in 1903 was enorm vernieuwend.

2 reacties op “Scientific Management”

  1. Pingback: Theory X & Theory Y - Green Belt Institute

  2. Pingback: Frederick Taylor - Green Belt Institute

Reacties zijn uitgeschakeld.